УВС АЙМГИЙН ДАВСТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРАЛ

Хэлэлцүүлгүүд (6)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
Орон нутгийн өмчийн тухай
Сумын ӨАБЗ-н гишүүд оролцов.
Ичинхорлоо 0 0
Бэлчээр ашиглах болон эрсдлийн сангийн журам
Хэлэлцүүлэг 2018.10.15-ны өдөр явагдаж 1 -р багийн малчид оролцов.
Ичинхорлоо 0 0
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО"
Хэлэлцүүлэгт багийн ИНХ-ын дарга, багийн Засаг дарга, байгууллагын дарга, нөхөрлөлийн гишүүд болон холбогдох хүмүүс оролцож, 40 гаруй хүн хамрагдав. Хэлэлцүүлэг 2018.06.08-ны өдөр болов.
Ичинхорлоо 0 0
Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө
Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд 2018 оны 05 дугаар сард хэлэлцүүлэг зохиогдов.
Ичинхорлоо 0 0
"АХМАДААС СУРАЛЦАЦГААЯ"
"Ахмадаас суралцацгаая" уулзалт ярилцлагыг ЕБ-н дунд сургуулийн 5-аас дээш ангийн сурагчдын дунд ахмадуудыг урьж оролцуулан хамтран зохион байгуулав.
Ичинхорлоо 0 0
Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам болон МАА-н эрсдлийн сангийн журам
Хандгайт багийн малчдын дунд зохион байгуулагдаж, 77 хүн хамрагдав.
Ичинхорлоо 0 0
Сумдууд